Het boerenleven

Maïs inkuilen bij 30 °C

We hebben nu toch een nazomer, en wat voor één. Het had helemaal niet zo extreem gemoeten voor mij. De koeien zuchten nog van de vorige hitte en mogen nu al opnieuw blazen. Ook wij mogen puffen want het is ook weer die tijd van het jaar: maïs hakselen en inkuilen. Vooral de kuil ontdekken (zondagnamiddag) – want de maïs komt op het gras – en de kuil terug afdekken (dinsdagvoormiddag), is een heel karwei. Alles is wel goed verlopen, want we kregen hulp van de beste familie! Teamwork really makes the dream work, net als vorige jaren. Een mooi overzicht met foto’s en filmpjes gaf ik al vorig jaar in Maïs inkuilen op werelddierendag. Verder uiteraard meer beelden van dit jaar.

Lees verder
Foto, Het boerenleven

Van die prachtige boerendagen

Het leven op de boerderij kan zwaar zijn: het is elke dag hard werken en er slaat regelmatig iets tegen. Denk maar aan een dood geboren kalf of een verongelukte koe. Daarbovenop verdienen we dan nog veel te weinig voor onze kwalitatieve producten. Het is een harde stiel waarbij je sterk en gedreven moet zijn. Gelukkig zijn er ook regelmatig van die prachtige boerendagen.

Lees verder
Het boerenleven

Na enkele buien toch weer wat vers gras

In Om bij weg te dromen toonde ik al enkele foto’s van dreigende wolken. Ook in dit bericht heb ik zo’n beauty voor jullie. Door die dreigende wolken en de daarbij horende buien konden we wel terug wat vers gras beginnen voederen. Het voordeel is nu vooral dat we geen pakken meer moeten maken maar al ons gras vers aan de koeien kunnen geven. Bepaalde weides worden deze tijd van het jaar ook niet meer gemaaid omdat het jongvee er nu op zit. Hun weides zijn bijna kort gegrazen. Het zal nu snel herfst zijn, al kan een nazomer nog altijd. Verder in dit bericht enkele foto’s.

Lees verder
Het boerenleven

De hitte doorstaan

Na een gemiddeld normale julimaand – waar ik zo blij om was – is het weer nu toch omgeslagen. Naar de uitzonderlijk hete kant! Ik had gehoopt deze zomer eens zonder hittegolven door te komen, maar niets is minder waar. We krijgen er meteen een heel extreme: qua temperaturen en qua lengte ook. Vorig jaar gaf ik een overzicht van de afgelopen jaren in Hittegolven in België. Het jaar daarvoor beschreef ik wat hittedagen op de boerderij met zich meebrengen: wat het doet met de koeien en hoe wij het hen draaglijker proberen te maken. Ook in dit bericht vertel ik er wat meer over.

Lees verder
Het boerenleven

Staarten van de koeien scheren

Wanneer het jongvee in oktober of november op stal komt, worden ze volledig geschoren. Nadien nemen we ook de koeien onder handen. Afgelopen winter maakte ik daar een filmpje van: Runderen scheren. Elke zomer scheren we de staarten van onze koeien, vaak ook de uiers en soms nemen we de achterpoten ook mee. Dit gebeurt gewoonlijk in juni, zoals ik enkele jaren geleden vertelde in Koeien scheren in juni. Nu is het al augustus en deden we enkel de staarten… Waarom en hoe? Lees en zie het verder in dit bericht.

Lees verder
Het boerenleven

Tarwe pikdorsen en stro persen

Na jaren zelf geen tarwe te hebben gezaaid – we kopen stro altijd aan – heeft m’n vader in oktober toch terug wintertarwe gezaaid. Deels van moeten, omdat landbouwers verplicht waren vanggewassen in te zaaien, om de uitspoeling van nitraten tegen te gaan. Afgelopen dinsdagavond 21 juli werd een kleine 3 ha van onze tarwe gepikdorst. De opbrengst was uiteindelijk heel goed: een goeie 11 000 kg per ha. Het stro (de gedroogde plant die overblijft na het dorsen) werd twee dagen nadien tot pakken geperst. Wij haalden die dan naar huis naar de boerderij. Verder nog meer mooie beelden…

Lees verder
Het boerenleven, Wist je?

Vruchtbaarheidsbegeleiding en drachtcontrole

Elke eerste maandag van de maand komt veearts Bart langs voor vruchtbaarheidsbegeleiding en drachtcontrole – we doen dit sinds april. De woorden zeggen het eigenlijk zelf wat dat wil zeggen, maar wat doet de veearts dan juist? Ik vertel en toon het graag met enkele geslaagde foto’s! Op voorhand maak ik een lijst op met de koeien die we gaan onderzoeken: wie is nog niet tochtig geweest binnen 60 dagen na de kalving en wie is drachtig na natuurlijke dekking of kunstmatige inseminatie en wie niet?

Lees verder
Het boerenleven

Zomerse dagen op ons melkveebedrijf

De laatste dagen van juni waren prachtige zomerse dagen. Op een landbouwbedrijf wil dat bijna altijd zeggen: veel werk! In deze periode was het op onze boerderij terug tijd om wat gras te maaien en naar huis te halen. Maar er is altijd nog zo veel meer te doen op een melkveebedrijf: zo werden stroboxen uitgemest, kreeg de carrousel een grondige reiniging, werden heel wat kalfjes geboren en moest er steeds heel wat gevoederd en gemolken worden. Bovendien kregen we ook hoog bezoek! Ik maak een verslag in dagboekstijl…

Lees verder
Het boerenleven

Ministers Hilde Crevits en Zuhal Demir op ons landbouwbedrijf

Op vrijdag 26 juni ontvingen we ministers Hilde Crevits en Zuhal Demir op ons landbouwbedrijf. Omdat Crevits (CD&V) Vlaams minister is van Lanbouw en Demir (N-VA) bevoegd is voor het beleidsdomein Omgeving, hebben hun beslissingen grote invloeden op de landbouwsector. De laatste jaren worden wij als landbouwers overspoeld met heel wat nieuwe wetten en regels. Zo schreef ik in 2015 over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de erosiemaatregelen. Vorig jaar vertelde en toonde ik welke maatregelen we al nemen voor het klimaat. Hier in de Vlaamse Ardennen komt heel wat wetgeving samen en is het dus extra moeilijk. Enkele boeren uit de streek en de voorzitster van de Boerenbond gingen in overleg met de ministers over de problematiek rond MAP6, erosie, bosuitbreidingen, IHD en PAS. Verder ga ik kort in op elk punt, over wat verteld werd door de boeren en hoe er gereageerd werd door de ministers.

Lees verder