Wist je?

Dit doe je beter niet bij runderen op de weide

Elk jaar gebeurt het wel eens dat er één of meerdere runderen ontsnappen uit hun weide. De omheining wordt thans steeds voor de dieren buiten gaan, gecontroleerd en bijgewerkt. Maar er kan een tak op de draden waaien of de koeien zelf kunnen bijvoorbeeld een paal af duwen. Er zijn echter ook voorvallen die te wijten zijn aan voorbijgangers of buren. Zij kunnen zelfs ook de oorzaak zijn van de sterfte van een rund. Wat je beter niet doet bij runderen op de weide kom je in dit bericht te weten.

Lees verder

Wist je?

Ijzer of scherp kan leiden tot sterfte

IMG_7598Het komt regelmatig in het nieuws en dat blijft nodig: gooi je afval niet zomaar in velden en weiden. Iedereen hoort zijn eigen afval in zijn eigen vuilbak te deponeren. Dat is eigenlijk niet zo’n grote moeite en het zou een wereld van verschil maken! Elke dag sterven er nu namelijk koeien doordat zij stukjes ijzer of blik binnen krijgen. Welke schade ijzer doet aan de koe en welke symptomen ze dan toont, vertel ik verder in dit bericht. Alsook welke maatregelen er (kunnen) genomen worden om preventief en curatief actie te ondernemen tegen ijzer of scherp.

Lees verder

Wist je?

Oplopen van de pens

IMG_5880Een paar weken terug had een vaarskalf van zo’n 3 maand oud plots een enorm dikke buik. Chynna was echt gelijk helemaal opgeblazen, vooral aan haar linkerzijde. De veearts kwam erbij en vertelde dat de pens opgelopen was: de pens zit vol gas en dit gaat er niet meer vanzelf uit. Met een maagsonde kon de veearts de lucht uit de pens laten. Het kalf kreeg vervolgens ook enkele dagen voedingssupplementen bij om de pensfermentatie en darmflora te verbeteren. Maar toch keerde die gasbuik terug. Om het oplopen van de pens effectief te vermijden, plaatste de veearts een trocar (ook wel trocart of trokar). Hoe dat te werk ging en meer uitleg over het wat en waarom, vertel ik verder in dit wist-je-bericht.

Lees verder

Wist je?

Misvormd geaborteerd kalf door Schmallenbergvirus

Drie weken terug was er een vaars aan het kalven maar het ging maar niet vooruit. Toen m’n ouders eens gevoeld hadden, vonden ze het meteen raar. Ze wisten echt niet goed wat ze allemaal voelden: kromme poten, kop die precies niet op z’n plaats zat, scheve tanden… Het kalf leefde duidelijk niet meer en het schoof ook niet goed op. Omdat we niet wisten of we het eruit zouden krijgen, belden we de veearts om ter hulp te komen. Na een half uurtje kregen we het kalf er dan uiteindelijk toch uit. De veearts vermoedde meteen dat het om een geval van het Schmallenbergvirus ging. Na de onderzoeken van het Abortusprotocol werd dit ook bevestigd. Opgelet: wie verder leest, komt meer te weten over het virus maar krijgt ook foto’s te zien van het geaborteerde kalf.

Lees verder

Wist je?

Een koe kan melkzuigen bij een koe

img_4559Enkele weken terug zagen we tijdens het melken dat een koe, Brooklyn genaamd, gekwetst was aan een speen. Het was precies een brandwonde, dus dachten we dat ze misschien aan haar speen had gelikt. Nog enkele dagen daarna kwamen we de echte oorzaak te weten: een andere koe, Lieny genaamd, zoog aan die speen van Brooklyn, die het toeliet en het nog graag had ook. Melkzuigen heet dit fenomeen. Jonge kalveren likken of zuigen wel eens aan elkaar, al valt dit bij ons denk ik nog mee, maar koeien kunnen dit dus ook doen. Het is de eerste keer dat ik een koe dit zie doen, maar melkzuigen is blijkbaar al lang gekend. Wat is dit nu eigenlijk? Welke oorzaken kunnen er zijn? Hoe dit nu voorkomen? Het waren vragen die ik me stelde en waarop ik jullie de antwoorden nu kan geven.

Lees verder

Het boerenleven, Video, Wist je?

Hittestress bij koeien

De komende dagen wordt het weer extreem warm en dus zullen de koeien terug last hebben van hittestress, zoals een kleine twee weken terug. Op 27 augustus filmde ik de koeien in de stal, waar het 32,8 °C was. Ik maakte met die beelden een video over hoe hittestress bij koeien er precies uit ziet, en wat we doen om het de dieren aangenamer te maken. Ik schreef er vorig jaar al over, dat blogbericht vind je hier.

Wist je?

Eenzijdige aangezichtsverlamming bij het rund wijst op listeriose

Enkele weken geleden merkten we op een avond dat een koe haar herkauwsel en speeksel niet meer kon binnenhouden. Ze herkauwde wel maar slikte niets meer in, alles liep uit haar muil. IMG_8026We dachten dat ze iets verkeerd gegeten had of dergelijks en dat het de dag nadien wel zou over zijn. Maar toen we ’s ochtends terug in de stal kwamen, zagen we in verschillende ligboxen plassen herkauwsel en speeksel liggen. Het kwam allemaal van die één en dezelfde koe. We merkten toen ook dat de ene kant van haar kop er anders uit zag: haar oor hing naar beneden, haar oog zat dieper, haar muil zat scheef… Daar liep het herkauwsel en speeksel naar beneden. We belden de veearts en toen ze de koe zag, zei ze meteen: “Eenzijdige aangezichtsverlamming wijst op listeriose.” Ik heb toch enkele keren moeten vragen om het woord “listeriose” te herhalen, ik had er nog nooit van gehoord. Het komt dan ook zelden voor. Ik kreeg uitleg van de veearts maar ging ook op het internet zoeken naar nog meer informatie.

Listeriose is een bacteriële infectieziekte die veroorzaakt wordt door Listeria monocytogenes.

Verder in dit blogbericht vertel ik vanwaar de bacterie komt, hoe de infectie bij de koe gebeurt, wat de symptomen allemaal zijn en welke maatregelen er kunnen genomen worden ter preventie.

Lees verder

Video, Wist je?

Wist je dat koeien slechts zo’n 20 minuten per dag slapen?

Deze week heb ik enkele filmpjes gemaakt in de melkveestal. Ik kwam ook een slapende koe tegen en dit wou ik jullie tonen. Want wisten jullie dat een koe slechts zo’n 20 minuten per dag slaapt? Ze ligt wel zo’n 14 uur per dag neer, maar dan zit ze meestal rond te kijken en is ze aan het herkauwen. Echt slapen, met haar ogen dicht, doet ze dus maar een klein half uurtje. In het filmpje krijg je een slapende koe te zien… en dan wordt ze wakker. De koe rechtover haar zie je gewoon neer liggen.

Wist je?

Koesignalen – Ziekte

In januari vertelde ik dat ik af en toe zou schrijven over bepaalde koesignalen. Er valt namelijk veel te zien, horen en voelen bij koeien en deze weetjes zijn erg interessant. Toen had ik het over de bronst of tochtigheid. Dat was een vrolijk blogbericht want tocht brengt veel leven in de stal en dat wil zeggen dat de koeien gezond en wel zijn. Vandaag gaat het bericht minder levendig zijn: ik ga enkele koesignalen toelichten die erop wijzen dat de koe ziek is. Het gaat om verschillende signalen en het kan dan ook om verschillende ziekten gaan – maar het is niet zo dat één signaal één bepaalde ziekte wil zeggen. Als melkveehouder is het belangrijk zo snel mogelijk op te merken dat er iets mis is met een koe, zodat deze zo snel mogelijk kan onderzocht en behandeld worden. Hieronder vertel ik over vijf signalen en eigenlijk zijn het vijf onderdelen van de koe, deze vertellen heel veel.

Lees verder

Wist je?

Mycotoxinen in kuilvoer vormen een gevaar voor melkvee

De laatste weken en maanden hebben we nogal wat kalvingen gehad, zoals ik wel al een paar keer vermeldde. Daarbij kwamen echter ook heel wat problemen, niet bij de kalveren maar bij de koeien: ze startten slecht op, er hadden er enkelen een lebmaagdraaiing, ook meer uierontstekingen en klauwproblemen… Er was duidelijk ergens een probleem want er ging te veel verkeerd. Maar het bleef eigenlijk niet beperkt tot de pas gekalfde koeien, IMG_3380want we kregen ook problemen bij andere koeien: lebmaagdraaiingen drie maand na de kalving, erg hoge koorts zonder specifieke oorzaak, ook meer uierontstekingen en klauwproblemen dan gewoonlijk…

De laatste maanden zien heel wat dieren er te mager uit en blinken ze niet meer, ze zien er dof, ongezond en ongelukkig uit. Ook wijzelf zijn dan ongelukkig om zo ons best te doen maar toch al die zieke dieren te zien. We schakelden extra hulp in van onze veeartsen en verschillende voedingsexperts, want het moest toch iets met het voeder te maken hebben. Door erover te praten met een voederspecialist, over alle problemen die zich voordeden, vroeg hij meer door: “Zien jullie ook braakballen? Eten de koeien niet minder? Zijn er ook veel koeien met slechte klauwen, met dikke hakken?” Op alle vragen moesten we “ja” antwoorden en toen we ook vertelden over de onduidelijke sterftes van drie dieren in droogstand of begin lactatie, kwam die specialist tot zijn verdict: “Ik denk dat er in jullie maïskuil mycotoxinen zitten.”

Myco wat? Voor ons was het ook nieuw, maar door er geconfronteerd met te worden en ernaar geïnformeerd te hebben, kan ik jullie vertellen wat mycotoxinen zijn, vanwaar ze komen, wat de symptomen nog allemaal zijn en bovenal, welke maatregelen er kunnen genomen worden. Want dit probleem mag in deze sector misschien nog niet zo gekend zijn, toch zijn er in meerdere of mindere mate problemen met mycotoxinen op 60 tot 70 % van de melkveebedrijven en dus vormen ze meer en meer een gevaar voor het melkvee.

Lees verder