Het boerenleven

Vergadering over IHD en PAS

Gisterenavond vond er in Brakel een vergadering plaats over de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het was Pieter Van Oost, provinciaal secretaris Boerenbond Oost-Vlaanderen, die vele gefrustreerde boeren van meer uitleg voorzag. Over de IHD en de PAS heb ik twee weken geleden een uitgebreid bericht gepost dat te lezen is op https://deavonturenvaneenboerenmeid.wordpress.com/2015/03/10/het-verhaal-achter-de-zwarte-vlaggen-deel-1-programmatische-aanpak-stikstof-pas/  maar nu, na de vergadering, wil ik nog een paar zaken toevoegen of extra benadrukken.


Aantal betrokken landbouwbedrijven

Onlangs werden op de website van Natura 2000 van alle Vlaamse gemeenten het aantal landbouwbedrijven per kleurcode gepubliceerd. Er werden echter twee tabellen vrijgegeven, wat dus misleidend kan zijn. Het kleur dat de landbouwers op hun PAS-brief te zien kregen, werd bepaald afhankelijk van de grootte van de procentuele bijdrage van de ammoniakemissie van het landbouwbedrijf aan de kritische depositiewaarde van de zoekzone (dus van mogelijk toekomstig natuur en bos) en dus niet van de bestaande, actuele habitat.

In de eerste tabel worden de kleurcodes van de landbouwbedrijven weergegeven ten opzichte van de actuele habitat. Maar dit zijn dus niet de correcte cijfers. Het is de tweede tabel, ten opzichte van de zoekzone, die de kleurcodes weergeven die de landbouwer gekregen heeft in de PAS-brief. Het is belangrijk dit te weten want dit komt op een verschil van 86 meer rode en 482 meer oranje bedrijven!

Wie wil weten hoeveel landbouwbedrijven in zijn gemeente rood of oranje zijn, kan dus maar beter de juiste tabel bekijken, op volgende link: http://www.natura2000.vlaanderen.be/vragen-rond-aantal-betrokken-landbouwbedrijven-gemeente-en-hun-kleurcodes.


Herberekening

Wanneer de gegevens die gebruikt werden voor het berekenen van de bijdrage van de ammoniakemissie van het landbouwbedrijf aan de kritische depositiewaarde niet kloppen, kan de landbouwer online zelf een herberekening laten uitvoeren. Met nieuwe cijfers en gegevens die men ingeeft, wordt dan op dezelfde manier als in de PAS-brief het resultaat berekend. Hiervan ontvangt men binnen de 24 uur een mail van de helpdesk PAS.

Het is interessant eens een herberekening uit te voeren, want de gebruikte gegevens in de ontvangen PAS-brief zijn die van het jaar 2013. Er kan met andere woorden al veel verschil zijn: meerdere landbouwers die nu een groene code hebben, zullen een oranje code kunnen zien verschijnen. Dit is logisch als men weet dat er 1423 bedrijven waren met een bijdrage van tussen de 1 en 3 %. Dit percentage kan met een aantal dieren meer al snel boven de 3 % uitkomen. Met andere woorden: er zullen nog veel meer oranje bedrijven zijn dan er nu geweten zijn. Jammer genoeg zijn wij daar een voorbeeld van… In onze nieuwe melkveestal zitten meer dieren dan in onze oude stal van 2013 en dus schuiven wij nu ook naar de oranje klasse.

Voor wie zelf een herberekening wil doen, kan surfen naar volgende website: http://pas.marvin.vito.be/.


De passende beoordeling

Het staat in de PAS-brief en in de herberekening vermeld: de berekening heeft enkel een informatieve waarde en dient om een benaderend beeld te geven van de toestand van uw landbouwbedrijf. Wanneer men een milieuvergunningsaanvraag gaat indienen, moet er een passende beoordeling worden toegevoegd. Deze passende beoordeling is een diepgaande berekening die voor veel geld wordt uitgevoerd door specialisten. Er wordt een verslag opgemaakt, aan de hand van gemotiveerde argumenten, dat uitlegt waarom de habitattypes, soorten en de IHD van een SBZ al dan niet kunnen worden aangetast door een landbouwactiviteit. Hierbij wordt ingegaan op eventuele directe, indirecte, secundaire of cumulatieve effecten op korte, middellange en lange termijn, zowel permanent als tijdelijk. Op basis van al die argumenten wordt dan een gemotiveerde beslissing genomen.

Veel frustraties op de vergadering rond het feit dat niemand van de landbouwers dus eigenlijk mag weten hoe alles precies wordt berekend. De “formule” blijft onbekend. Wij moeten het stellen met een informatieve berekening, die niet helemaal correct is.


Stop de waanzin!

Gisteren werden op de vergadering vers gedrukte affiches uitgedeeld. De Boerenbond start namelijk een affichecampagne over heel Vlaanderen om alle mensen te tonen, te alarmeren over de vergroeningspolitiek waarmee het platteland vandaag heel erg te maken heeft. Voor vele landbouwbedrijven wordt de toekomst heel moeilijk en heel onzeker.

Stop de waanzin

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s